Verantwoording

Onze stichting is volledig afhankelijk van de donaties die we jaarlijks ontvangen. De stichting kent enkele trouwe en daarnaast incidentele donateurs. Ook van particulieren uit binnen en buitenland ontvangen we giften. Zonder deze donaties en giften heeft de stichting geen bestaansrecht. We danken onze (trouwe) donateurs dan ook hartelijk voor hun warme bijdrage die het mogelijk maken onze doelstelling voort te kunnen zetten. Zonder hen was dit niet mogelijk.

Al het werk voor onze stichting wordt gedaan door onbezoldigde vrijwilligers.

Onze stichting plaatst de financiële middelen op een bankrekening. Vanwege de risico's kent de stichting geen beleggingen. Gelden worden verantwoord in de jaarrekening die jaarlijks na vaststelling gepubliceerd worden op onze website. Uit de jaarrekening kan worden afgelezen dat de binnengekomen gelden geheel besteed worden aan de door de stichting gestelde doelen: educatie.

Corona
De wereldwijde pandemie heeft ook z'n uitwerking op de werkzaamheden van het Old Hickory Fund gehad. In 2020 alsook in 2021 hebben er geen activiteiten kunnen plaatsvinden vanwege de door de overheid afgekondigde maatregelen.

Vanaf 2022 organiseren we weer de rondleidingen.

 

Op deze pagina publiceert de Stichting Old Hickory Fund Maastricht ter verantwoording haar financiële jaarverslagen.

 

Wilt u meer informatie hierover, neemt u dan svp contact met ons op via info@oldhickoryfundmaastricht.nl

 

Financiële jaarverslagen: