Verantwoording

Onze stichting is volledig afhankelijk van de donaties die we jaarlijks ontvangen. De stichting kent enkele trouwe en daarnaast incidentele donateurs. Ook van particulieren uit binnen en buitenland ontvangen we giften. Zonder deze donaties en giften heeft de stichting geen bestaansrecht. We danken onze (trouwe) donateurs dan ook hartelijk voor hun warme bijdrage die het mogelijk maken onze doelstelling voort te kunnen zetten. Zonder hen was dit niet mogelijk.

Al het werk voor onze stichting wordt gedaan door onbezoldigde vrijwilligers.

Onze stichting plaatst de financiële middelen op een bankrekening. Vanwege de risico's kent de stichting geen beleggingen. Gelden worden verantwoord in de jaarrekening die jaarlijks na vaststelling gepubliceerd worden op onze website. Uit de jaarrekening kan worden afgelezen dat de binnengekomen gelden geheel besteed worden aan de door de stichting gestelde doelen: educatie.

De rondleidingen van 2024 worden door ons georganiseerd.

Op deze pagina publiceert de Stichting Old Hickory Fund Maastricht ter verantwoording haar financiële jaarverslagen.

Wilt u meer informatie hierover, neemt u dan svp contact met ons op via info@oldhickoryfundmaastricht.nl

 

Financiële jaarverslagen: