Sponsoring

Onze stichting is volledig afhankelijk van de donaties die we jaarlijks ontvangen. De stichting kent enkele trouwe en daarnaast incidentele donateurs. Ook van particulieren uit binnen en buitenland ontvangen we giften. Zonder deze donaties en giften heeft de stichting geen bestaansrecht. We danken onze (trouwe) donateurs dan ook hartelijk voor hun warme bijdrage die het mogelijk maken onze doelstelling voort te kunnen zetten. Zonder hen was dit niet mogelijk.

De Stichting Old Hickory Fund Maastricht is geregistreerd als een algemeen nut beogende instelling (ANBI).

Om het belangrijk werk van onze stichting te kunnen blijven voortzetten is het bestuur voortdurend op zoek naar sponsoren.
Wilt u meer hierover weten, neemt u dan svp contact met ons op via info@oldhickoryfundmaastricht.nl

Wij hopen nog lang onze activiteiten te kunnen voortzetten, hierbij is uw steun van groot belang!
Mocht u ons willen steunen met een donatie dan kunt u die storten op onze bankrekening. Desgewenst sturen wij u een giftverklaring.

Old Hickory Fund Maastricht
NL11 RABO 013 1338439