Bestuur en Contact

De stichting Old Hickory Fund heeft een onbezoldigd bestuur bestaande uit een dagelijks bestuur en leden.
Het bestuur vergadert een aantal malen per jaar, conform de statuten van de stichting.

Voorzitter: de heer Harrie Beaumont
Secretaris: mevrouw Tinie Willems-Peters
Penningmeester: de heer Pascal Breuls

Lid: de heer Lou Quaedackers
Lid: mevrouw Els Ottenheym-van Schijndel

Het bestuur is bereikbaar via ons post- en emailadres:

Stichting Old Hickory Fund Maastricht
Secretariaat:
Het Lakenlood 8
6211 PB Maastricht

Statutaire zetel:
Pasestraat 41
6223 HA Maastricht

info@oldhickoryfundmaastricht.nl

kvk: 41078762