Beleidsplan

Het “Old Hickory Fund” werd in 1994 opgericht n.a.v. de 50-jarige bevrijding van Maastricht en van Zuid Limburg. Onze Stichting is vernoemd naar de Amerikaanse 30ste infanterie divisie “Old Hickory“ die o.a. Maastricht bevrijd heeft.

We startten in 1997 een programma met de bedoeling de jeugd van de Maastrichtse scholen iets te leren over vrijheid en wat vrij zijn eigenlijk betekent in onze tijd. Dat doel dient de stichting nog steeds. De omstandigheden in de wereld maken dagelijks duidelijk dat het niet vanzelfsprekend is om in vrijheid te leven. Het is goed om de jeugd - de volwassenen van morgen - te wijzen op het begrip en de betekenis van vrijheid.

Het motto van het Old Hickory Fund is dan ook “Vrijheid door educatie”.

We vertellen kinderen over het belang van vrede, ze krijgen informatie over de Tweede Wereldoorlog en over de rol die de Amerikaanse soldaten (en anderen) in de Tweede wereldoorlog speelden. We proberen de jeugd duidelijk te maken dat jonge mensen in 1944 en in 1945 hun leven gaven voor onze vrijheid.

Het Old Hickory Fund probeert zo een bijdrage te leveren aan de opvoeding van de jeugd door hen duidelijk te maken dat oorlog nooit een oplossing kan zijn om in vrede te kunnen leven en dat in het bijzonder zij er voor moet zorgen dat nu en in de toekomst er vrede kan en moet zijn voor iedereen en overal op de wereld.

Jaarlijks brengen we een bezoek met de hoogste groepen van de Maastrichtse basisscholen aan het Amerikaanse Kerkhof in Margraten.

Voor middelbare scholen organiseren we soms zogenaamde vrijheidscolleges, waarin een spreker de jeugd meeneemt in het begrip vrijheid. Bijvoorbeeld: Joseph Oubelkas - die viereneenhalf jaar onschuldig gevangen zat in een Marokkaanse cel - vertelde de jeugd over zijn ervaringen.