Old Hickory Fund Maastricht

Bestuur

De stichting Old Hickory Fund heeft een onbezoldigd bestuur bestaande uit een dagelijks bestuur en leden.
Het bestuur vergadert een aantal malen per jaar, conform de statuten van de stichting.

Voorzitter: de heer Harrie Beaumont
Secretaris: mevrouw Els Ottenheym-van Schijndel
Penningmeester: de heer Pascal Breuls

Lid: de heer Lou Quaedackers
Lid: mevrouw Tinie Willems-Peters